Main content

Herstel van een psychische aandoening wordt vaak omschreven aan de hand van de vier fasen in herstel. Wij gaan uit van vijf fasen van psychose en herstel en tellen de ‘vroege fase’ mee.

Toelichting op de vroege fase

Het is van belang om ook aandacht te besteden aan de fase die vooraf gaat aan een psychose. Dit noemen we de vroege fase, voorfase, of de aanloopfase. Iemand die nog nooit een psychose heeft gehad, zal langzaam en bijna onopgemerkt in deze fase ander gedrag gaan vertonen. Pas achteraf, na een eerste psychose is dit andere gedrag beter te duiden.

Wanneer iemand al eens eerder een psychose heeft gehad, dan is deze vroege fase een periode waarbij er tekenen zijn van lichte (dreigende) ontsporing. Deze ontsporing is goed bij te sturen mits de juiste houding van de persoon zelf en de omgeving. Hierdoor kan het bij een vroege fase blijven. De naderende psychose is dan in een vroeg stadium afgewend.

De vijf fasen van psychose en herstel

Met het toevoegen van de vroege fase komen we uit op vijf fasen van psychose en herstel. Zie het als een schets, samengesteld uit wat veel mensen met psychose-ervaring achteraf vertellen over wat ze meemaakten, in combinatie met de praktijkervaring van hulpverleners en ervaringsdeskundigen in de GGZ. Herstel is een persoonlijk proces. Wat voor iemand werkt en wat niet verschilt per persoon en vraagt dus om een persoonlijke aanpak.

Bekijk de animatie “Hoe haal ik het meest uit mijn behandeling?”


Logo Jim van Os

Prof. dr. Jim van Os, Voorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht. Hij is tevens verbonden als Visiting Professor Psychiatric Epidemiology aan het Institute of Psychiatry te Londen. Hij is sinds 2011 lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en werd in 2016 benoemd tot Fellow van King’s College London

Jim van Os werkt op het raakvlak van ‘harde’ breinwetenschap, gezondheidszorgonderzoek, kunst en subjectieve ervaringen van mensen met ‘lived experience’ in de GGZ. Hij verschijnt sinds 2014 op Thomson-Reuter Web of Science lijst van ‘most influential scientific minds of our time’. In 2014 kwam zijn boek De DSM-5 Voorbij uit, en in 2016 het boek Goede GGZ! (samen met Philippe Delespaul e.a.)

Lees hier meer over Jim van Os. Of volg Jim op LinkedIn, Facebook, Twitter en YouTube!

Lees meer over behandeling, over wat je zelf en wat je omgeving kan doen tijdens:

Meer informatie over psychose:

 

  • Deel deze pagina: