Main content

PsychoseNet.nl is een initiatief van ervaringsdeskundigen, betrokkenen en professionals en beoogt een laagdrempelige plek te zijn waar naast goede en normaliserende informatie ook hoop en steun geboden wordt.

PsychoseNet voorziet in een belangrijke informatiebehoefte rondom psychosegevoeligheid en zet daarnaast sterk in op een herkadering van het beeld dat we hebben van mensen met psychische kwetsbaarheden in het algemeen, en dat van mensen met een psychotische kwetsbaarheid in het bijzonder.

Goede informatie en perspectief

Aan het begrip ‘psychose’ kleven nog altijd vele misverstanden (het is een progressieve hersenziekte), negatieve verwachtingen (na een psychose kun je nooit meer een normaal leven leiden) en vooroordelen (psychotische mensen zijn gevaarlijk), met alle gevolgen van dien. PsychoseNet wil een antwoord zijn op het onterechte negativisme en pessimisme rondom psychose door goede informatie en perspectief te bieden en een (online) community te creëren waar kennis en ervaring kan worden gedeeld.

Redactie

De redactie van PsychoseNet wordt geleid door Geeske Roorda (projectleider). Ze wordt bij ondersteund door Helena, Suzan en enkele vrijwilligers.

Bestuur en adviesraad

Het bestuur van Stichting PsychoseNet wordt gevormd door: Jim van Os (voorzitter), Wilma Boevink (secretaris) en Frank Bonekamp (penningmeester en vice-voorzitter).
Het bestuur is onbezoldigd.

De adviesraad bestaat uit de volgende leden:

  • Ralph Kupka
  • Laura van Goor
  • Elisabeth Vonk
  • Clara Koek
  • Jerry Allon

ANBI

Stichting PsychoseNet is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hieronder vind je de gegevens die openbaar zijn in het kader van het ANBI-reglement.

Naam: (Stichting) PsychoseNet
RSIN: 853528810
Kamer van Koophandel nummer: 59498153
Jaarverslag 2017 (inclusief beleidsplan, verslag van uitgevoerde activiteiten en financiële verantwoording)
Financiële verantwoording 2018
Financiële verantwoording 2019
Financiële verantwoording 2020

Contact: redactie@psychosenet.nl

Doelstelling

Binnen Stichting PsychoseNet werken behandelaars, wetenschappers, patiënten en ervaringsdeskundigen op gelijk niveau samen om nuchtere en hoopvolle informatie over psychose, manie en depressie aan te bieden. Deze informatie wordt aangeboden via www.psychosenet.nl. PsychoseNet biedt concrete aanknopingspunten voor herstel en participatie bij ernstige psychische aandoeningen. PsychoseNet sluit naadloos aan op wat we willen bereiken met De Nieuwe GGZ, een toekomstbestendig en duurzaam model voor psychiatrische zorg. In een tijd waarin mensen graag zelf aan het roer blijven staan om oplossingen te zoeken voor hun klachten. PsychoseNet denkt daar een waardevolle bijdrage aan te kunnen leveren.

Sponsors en partners

De website psychosenet.nl is een open, multideskundige eCommunity van ervaringsdeskundigen, betrokkenen en professionals die opereert onder de paraplu van Stichting Psychosenet.
De website psychosenet.nl is mede tot stand gekomen met bijdragen van Fonds NutsOhra, Stichting de Weijerhorst, Stichting Koningsheide, Janivo Stichting, MUMC+, Health Foundation Limburg, Yske-Walther fonds, Cortina Group / Oxypas, Sint Clemens Stichting, VSB fonds, Stichting Kannunik Salden, en de Europese Commissie (Project EU-GEI, FP7).

Wil je de ontwikkeling van PsychoseNet financieel steunen?

Je kunt PsychoseNet ook financieel steunen. Door je donatie kunnen we nog meer informatie, filmpjes en tools toevoegen aan deze site. We hebben ambities genoeg. Wij zijn heel blij met je bijdrage via NL85 RABO 0160 4233 33 t.n.v. Stichting PsychoseNet of online via onze donatiemodule.

Flyermateriaal

PsychoseNet heeft flyermateriaal en visitekaartjes beschikbaar. Bestellen?
Mail naar redactie@psychosenet.nl

Volg PsychoseNet

  • Deel deze pagina: