Main content

Crisiskaart Nederland® wilt het mogelijk maken dat iedereen die gevoelig is voor een psychische crisis een crisiskaart kan krijgen. Met een crisiskaart heb je de mogelijkheid zaken rond een (psychische) crisis vooraf te regelen. Samen met een crisiskaartconsulent maak je een crisisplan waarin wordt beschreven wat voor jouw belangrijk is in geval van een (psychische) crisis.

Waarom een Crisiskaart?

Wie in crisis raakt, is meestal minder goed in staat om aan geven wat hij of zij op dat moment nodig heeft. Hulpverleners en naasten moeten dan gissen naar de beste aanpak en kunnen soms niet goed op behoeften inspelen, bijvoorbeeld omdat er te weinig bekend is. Hulp kan sneller ingezet worden als de hulpverlener en de omgeving direct de juiste gegevens hebben. In goede doen kunnen veel mensen wel aangeven wat ze nodig hebben als ze in crisis raken; zeker als er eerder een crisis heeft plaatsgevonden.

Als jij je hierin herkent kunt je jouw wensen nu vast laten leggen in een kaart: De crisiskaart.

Wat is een Crisiskaart?

Een crisiskaart is een klein document waar op staat wat er moet gebeuren als er een psychische crisis optreedt. Het is de bedoeling dat deze samen met een ervaringsdeskundige wordt ingevuld. Je kunt dit doen op een moment dat je helder voor ogen hebt wat je wel en niet wenst in geval van een crisis. Hiermee wordt voorkomen dat er beslissingen over jou worden genomen, op een moment dat je niet of nauwelijks in staat bent aan te geven wat er aan de hand is en wat het beste gedaan kan worden. De crisiskaart is een document van jouzelf, zo vorm gegeven dat je het altijd bij de hand kunt hebben.

Wat kan er op een crisiskaart staan?

Op een crisiskaart worden persoonlijke gegevens genoteerd. Maar ook:

  • Vertrouwenspersonen
  • Medicijngebruik
  • Diagnose of omschrijving van een crisissituatie
  • Afspraken met de huisarts of de behandelaar
  • Wensen
  • Praktische informatie zoals: huisdieren die verzorging nodig hebben etc.

Je bepaalt helemaal zelf hoeveel informatie er op de kaart komt te staan. Alle afspraken staan zowel op de crisiskaart als in een dossier dat eventueel bij de crisisdienst bewaard wordt. Je bepaalt zelf of bijvoorbeeld ook je huisarts over deze gegevens mag beschikken.

Website

De landelijke website van de crisiskaart is: www.crisiskaart.nl

Vind een crisiskaartconsulent

Bekijk in het overzicht of er in jouw regio een crisiskaartconsulent is en wie je daarover kunt benaderen.
Ken je een crisiskaartconsulent die niet op de kaart staat? Meldt een consulent aan!

crisiskaart

Logo Jim van Os

Prof. dr. Jim van OsVoorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht. Hij is tevens verbonden als Visiting Professor Psychiatric Epidemiology aan het Institute of Psychiatry te Londen. Hij is sinds 2011 lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en werd in 2016 benoemd tot Fellow van King’s College London

Jim van Os werkt op het raakvlak van ‘harde’ breinwetenschap, gezondheidszorgonderzoek, kunst en subjectieve ervaringen van mensen met ‘lived experience’ in de GGZ. Hij verschijnt sinds 2014 op Thomson-Reuter Web of Science lijst van ‘most influential scientific minds of our time’. In 2014 kwam zijn boek De DSM-5 Voorbij uit, en in 2016 het boek Goede GGZ! (samen met Philippe Delespaul e.a.)

Lees hier meer over Jim van Os. Of volg Jim op LinkedIn, Facebook, Twitter en YouTube!

Meer informatie over de crisiskaart:

Stichting Crisiskaart Nederland.nl

Meer informatie over herstel:

  • Deel deze pagina: