Main content

Een IBS (inbewaringstelling) is een officiële beslissing van de burgemeester. Door deze maatregel kan iemand met spoed en tegen de eigen wil worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis.

Bij een IBS is de inschatting gemaakt dat het zichtbare gedrag een onmiddellijk gevaar is (of kan worden) voor de persoon zelf of voor de omgeving. Te allen tijde is er een vertrouwenspersoon beschikbaar om bijstand te bieden.

Hoe een IBS of inbewaringstelling in werking treedt

Na advies van een psychiater of arts (geneeskundige verklaring) beslist de burgemeester door middel van een IBS of iemand gedwongen opgenomen moet worden. De Officier van Justitie, een advocaat, de inspecteur voor de gezondheidszorg en direct betrokkenen worden van deze beslissing op de hoogte gebracht.

Een IBS wordt altijd onmiddellijk uitgevoerd, waardoor een gedwongen opname binnen 24 uur plaatsvindt. De IBS-beslissing wordt aan de rechter voorgelegd en binnen drie dagen volgt een gesprek met de persoon die gedwongen is opgenomen. De belangen worden kosteloos behartigd door een toegewezen advocaat. De rechter beslist daarna of de gedwongen opname voor drie weken aanblijft.

Na drie weken kan de gedwongen opname worden voortgezet via het aanvragen van een RM (rechterlijke machtiging). Dan wordt de IBSmaatregel nog maximaal drie weken verlengd, totdat er over deze RM is beslist. Wanneer de behandelend arts inschat dat er geen sprake meer is van gevaarlijk gedrag, dan vervalt de gedwongen opname. De behandeling kan worden beëindigd of vrijwillig worden voortgezet.


Logo Jim van Os

Prof. dr. Jim van OsVoorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht. Hij is tevens verbonden als Visiting Professor Psychiatric Epidemiology aan het Institute of Psychiatry te Londen. Hij is sinds 2011 lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en werd in 2016 benoemd tot Fellow van King’s College London

Jim van Os werkt op het raakvlak van ‘harde’ breinwetenschap, gezondheidszorgonderzoek, kunst en subjectieve ervaringen van mensen met ‘lived experience’ in de GGZ. Hij verschijnt sinds 2014 op Thomson-Reuter Web of Science lijst van ‘most influential scientific minds of our time’. In 2014 kwam zijn boek De DSM-5 Voorbij uit, en in 2016 het boek Goede GGZ! (samen met Philippe Delespaul e.a.)

Lees hier meer over Jim van Os. Of volg Jim op LinkedInFacebookTwitter en YouTube!

Bekijk voor meer informatie:

  • Dwangindezorg.nl – Informatie over dwang in de zorg, gezien vanuit cliënten, directbetrokkenen en professionals.
  • Patientenfederatie.nl – Informatie over patiëntenrechten. Maakt zich sterk voor alle mensen die zorg nodig hebben.

Meer informatie over behandeling:

  • Deel deze pagina: